"

 

inspectie en keuring

Voorkom letsel, schade en boetes door uw apparatuur en uitrusting deskundig te laten inspecteren en keuren

De overheid vindt veiligheid voor werknemers zeer belangrijk. Bij ongelukken ben je als werkgever aansprakelijk. Het is dus heel belangrijk om te weten wat er van je verwacht wordt en wanneer. De regels van de overheid zijn slechts summier. Daarom is deskundige hulp noodzakelijk.

Hijs- hef- en klimmiddelen worden vaak zwaar belast. Dit leidt tot slijtage, die kan leiden tot risico’s en schade. De verantwoordelijkheid voor het inspecteren, onderhouden en testen van de apparatuur ligt bij de werkgever. Maar waar moet je aan voldoen? Hoe pak je het aan? En waar moet je op letten?

 


 

De werkgever is verantwoordelijk voor:

 • De veiligheid van het personeel. Ook wanneer iemand een fout maakt of zelfs opzettelijk schade toebrengt, bent u als werkgever verantwoordelijk.
 • Het veilig en correct gebruik van apparatuur en uitrusting.
 • Inspectie en onderhoud van apparatuur en uitrusting.
 • Alle schade die het gevolg is van onzorgvuldigheid m.b.t. deze punten.


Waaraan moet de werkgever voldoen en wanneer?

 • De werkgever moet in de verplichte risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) aangeven hoe met de apparatuur wordt omgegaan. De meeste branches hebben daarnaast een Arbocatalogus.
 • De apparatuur moet identificeerbaar en traceerbaar zijn.
 • De apparatuur dient minimaal 1x per jaar te worden geïnspecteerd door een deskundige die zijn bevindingen rapporteert.


Bovenstaande regelgeving wordt door de overheid niet  concreet uitgewerkt. Het toepassen van de regels betekent bepaald niet dat je automatisch aan je verplichtingen voldoet. Dit moet namelijk deskundig gebeuren.
 

Wie moet mijn apparatuur keuren?

De overheid omschrijft niet waaraan een deskundige moet voldoen. Je loopt dus het risico dat je iemand inhuurt die niet over voldoende expertise bezit. Bij een ongeval moet je aantonen dat je alles hebt gedaan om de veiligheid te waarborgen. Lukt je dit niet, dan mag je hoge boetes verwachten.

Om schade, bedrijfs- en persoonlijke drama’s en hoge kosten te voorkomen kun je dus beter goed voorbereid zijn en met een gecertificeerd bedrijf in zee gaan met voldoende kennis en ervaring.
 Inspectie en keuring

Aparatuur en uitrusting moeten regelmatig worden gekeurd en geïnspecteerd.

 • Inspectie betekent dat het apparaat visueel wordt gekeurd en gemeten. Men onderzoekt zo of het apparaat nog veilig te gebruiken is.
 • Bij een keuring wordt het apparaat daadwerkelijk beproefd. Beoordeeld wordt of het apparaat aan de voorschriften voldoet. De resultaten worden vastgelegd in een keuringsrapport.
   

Wanneer moeten uitrusting en apparatuur worden geïnspecteerd en gekeurd?
Dit moet minimaal 1x per jaar gebeuren en na een val.

Stagefreaks is hierin gespecialiseerd en verzorgt voor jou de volledige keuring van je PBM én de registratie hiervan. Na keuring heb je een overzicht van:

 • Goedgekeurde producten;
 • Gemarkeerde afgekeurde producten;
 • Mogelijke vervangende artikelen;
 • De keuringsresultaten. Deze worden vermeld in een keuringsrapport.


Lees hier meer over keuring door Stagefreaks
.