Nieuw Handboek Evenementen Veiligheid

geplaatst op 04/12/2015| Posted in Nieuws

De nieuwe Stichting Evenementenhandboek, een samenwerking tussen de Vereniging van EvenementenMakers (VVEM), de internationale Event Safety Alliance (ESA) en voortrekkers van verschillende gemeenten, hebben aangekondigd dat het Handboek Evenementenmaken herschreven en geoptimaliseerd gaat worden. De reden hiervoor is dat rapporten van incidenten uitwijzen dat er verbetering nodig is. 


Hierbij zijn vele vragen over het nut van dit nieuwe handboek. Wat is er mis met het bestaande handboek? Waarom wordt het huidige handboek niet aangepast? Ligt het probleem niet bij de handhaving en controle van de, bij iedereen bekende, regels en normen?

Nieuwe handboek

Het huidige Handboek Evenementenmaken van de VVEM wordt gebruikt als richtlijn, samen met de Event Safety Guide van de ESA. De VVEM, ESA en voortrekkers van verschillende gemeenten gaan zich inzetten om het nieuwe handboek op te stellen onder De Stichting Evenementenhandboek. Dit beoogt een standaard werk te worden dat geraadpleegd kan worden door alle betrokken partijen op het gebied van veiligheid op evenementen.

Kritiek evenementenmakers
Er wordt gezegd dat het huidige handboek duidelijk is en bij controles die af en toe gehouden worden, er (te) veel door de vingers wordt gezien. Ook zijn er opmerkingen over het feit dat de Arbowetgeving, de NEN normen en de NRP 8020-reeks voor de sector gewoon beschikbaar zijn voor iedereen. Gemeenten zien de fouten die gemaakt worden in de praktijk als signaal dat er iets moet veranderen. Volgens velen is het probleem dat de huidige normen niet voldoende toegepast en nageleefd worden. Simpelweg, mensen houden zich niet aan de regels, onder andere omdat er op het gebied van veiligheid het snelst bezuinigd wordt en de tijdsdruk te groot is om alles volgens de strenge normen te doen.

Waar ligt het probleem?
Een nieuw handboek schrijven waarin enkele aanpassingen gemaakt worden die in de praktijk alleen maar uitdraaien op extra kosten en maatregelen, kan gezien worden als het herschrijven van een boek waar weinig mis mee is. Ligt het probleem bij het huidige handboek, of bij de handhaving en toepassing hiervan? Hierop zijn de antwoorden dus uiteenlopend.

De juiste oplossing?
De Stichting Evenementenhandboek zal dus een geheel nieuw boek gaan publiceren, dat begin 2016 gepland staat om gepubliceerd te worden. De vraag of het nu eenvoudiger is om het huidige boek aan te passen of om een nieuw boek te schrijven, is dus door de stichting beantwoord, het nieuwe boek gaat er komen. Dit zal voor verandering moeten zorgen. Uiteindelijk is het belangrijk dat de veiligheidsvoorschriften duidelijk zijn, toegepast worden en dat hierop (strenger) gecontroleerd wordt. Indien dit niet gebeurt zullen incidenten blijven plaatsvinden.