Stagefreaks lid VVEM

geplaatst op 09/10/2016

Stagefreaks heeft zich aangesloten bij de Vereniging Van Evenementen Makers (VVEM). Deze bekende vereniging zet zich in voor de evenementenbranche. Men wil deze efficiënter, veiliger en werkbaarder maken. Dat doen ze op allerlei manieren. Daarbij komen ze op voor jouw belangen. Niet alleen via doelstellingen zoals ‘een veiligere branche’, maar ook heel concreet.

Zo doet de VVEM veel aan voorlichting en geven ze workshops. Een van de projecten was bv een informatiebijeenkomst over de nieuwe VAR. Veel klanten van Stagefreaks hebben daar mee te maken als freelancer of als werkgever. Je kunt de documentatie van die bijeenkomst hier downloaden.

De VVEM werd opgericht in 2000.
Veel bedrijven, organisatoren, leveranciers en locaties zijn aangesloten. Ook wordt samengewerkt met andere brancheorganisaties. De VVEM werkt ook met de overheid aan regelgeving binnen de evenementenbranche. Verder organiseert de VVEM workshops over allerlei onderwerpen. Zo worden alleen al voor het bekende festival Noorderslag vele workshops en lezingen georganiseerd. De hele internationale popmuziekwereld is hier te vinden.

Over veel onderwerpen is informatie te vinden
Bijvoorbeeld over de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie, (RI&E)waar je vast van hebt gehoord. Wanneer is die nu verplicht? Kan het opstellen van de RI&E vergemakkelijkt worden? Is er ondersteuning? Dat kun je hier zien. Je kunt informatie verkrijgen over uiteenlopende onderwerpen zoals opleidingen, NEN-normen en podiumconstructies.

Gehoorschade
De VVEM zet zich in voor het voorkomen van gehoorschade onder het motto: ‘Genieten van muziek zonder daarbij onherstelbare schade op te lopen’. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met Nederlandse Poppodia en -Festivals en de staatssecretaris. De VVEM doet aan voorlichting, bewustwording maar ook aan concrete geluidsmetingen. De muzieklocaties van de VVEM en de VNPF worden jaarlijks door wel negen miljoen mensen bezocht. Dat gaat om gebouwen zoals Ziggo Dome, en festivals als Pinkpop.

Duurzaamheid
VVEM-leden, dus ook Stagefreaks, zijn zich als ondernemer bewust van duurzaamheid. Duurzaamheid valt bij ons onder maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij processen en materialen worden verbeterd.

Het gaat goed met de evenementenbranche
Het VVEM heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het festivalbezoek in 2015. Het aantal festivals is weer toegenomen: 837 festivals. Het bezoekersaantal nam toe met 3%. We zien een verschuiving van kleine naar middelgrote festivals. Met name muziekfestivals trekken veel bezoek en de bestedingen van de bezoekers nemen toe.