Jouw valbeveiliging nu voordelig laten keuren voor de drukte van het festivalseizoen?

geplaatst op 21/02/2016| Posted in Nieuws

Stagefreaks keuringsweken

In de diverse branches waar op hoogte wordt gewerkt, zijn de veiligheidsnormen in principe hetzelfde. In de evenementenbranche lijken werknemers, freelancers en werkgevers echter minder goed op de hoogte te zijn van de regels. En dat kan leiden tot ongelukken en hoge boetes.

Alle valbeveiligings- en hijsmiddelen dienen jaarlijks gekeurd te worden. Om de drukte voor het outdoor-festivalseizoen voor te zijn, heeft Stagefreaks een speciale actie samengesteld met een extra voordeel voor de vroege vogels. In de week van 22 februari t/m 6 maart 2016 kun je bij Stagefreaks je materiaal 10% goedkoper laten keuren.

Wanneer keuren en door wie?

De jaarlijkse keuring van valbeveiligings- en hijsmiddelen door een deskundige instantie is verplicht. Je kunt dit dus niet zelf doen. En natuurlijk wil je een zaak van leven of dood liever overlaten aan een geautoriseerde partij. Zo weet je zeker dat je persoonlijke beschermingsmiddelen betrouwbaar gekeurd worden. Stagefreaks is bevoegd jouw materiaal te keuren volgens de internationale norm: ISO 17024. Laat je de jaarlijkse keuring door iemand doen die achteraf toch niet zo deskundig blijkt als je dacht, dan zal bij een ongeval de verantwoordelijkheid bij jou liggen. Verder dient je materiaal na elke val te worden gekeurd.

De eisen

Elk product dat gezien wordt als persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) moet voldoen aan de Europese Normen (EN). Valbeveiligingsproducten vallen in de hoogste veiligheidscategorie, omdat een incident grote gevolgen kan hebben. Op elk product zijn één of meer specifieke normen van toepassing. Er is één overkoepelende norm: EN 365. Hierin staan standaarden voor algemene eisen voor gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodieke inspectie, reparatie, merken en verpakking.

Waar wordt naar gekeken bij een keuring?

Bij elk persoonlijk beschermingsmiddel moet het label met hierop de merknaam, fabrikant, serienummer, productiejaar, EN-normering en CE-markering, goed leesbaar zijn. Wanneer dit niet het geval is, wordt het product direct afgekeurd! Elk product bestaat uit meerdere onderdelen. Zo heeft een harnas bijvoorbeeld schouder- en beenbanden, metalen delen en sluitingen. Een automatisch valstopapparaat met staalkabel bestaat uit onder meer een behuizing, remrichting, valdemper en een metalen veiligheidshaak met sluiting. Producten zonder mechanische werking, zoals een harnas, worden ‘visueel’ geïnspecteerd:

 • Is het PBM compleet?
 • Is het schoon?
 • Bevat het label alle benodigde markeringen?
 • Zitten er rafels aan textieldelen?
 • Wat is de conditie van stiksels en naden?
 • Zijn er verdere sporen van slijtage, zoals verkleuring?
 • Zijn er grove beschadigingen?
 • Werken de sluitingen goed?
 • Zijn de metalen delen vrij van corrosie?
 • Zijn er modificaties aan het product gedaan?

Een automatisch valstopapparaat met staalkabel kan niet alleen visueel worden gekeurd. Producten met een mechanische werking die EN 341 / EN 360 genormeerd zijn, dienen uit elkaar worden gehaald door de fabrikant. Deze beoordeelt of het product nog goed functioneert. Of dit verplicht is, staat vermeld in de handleiding van de fabrikant. Stagefreaks verzorgt de visuele inspectie en kan je adviseren over eventuele vervolgstappen.

Wat kun je zelf doen?

De levensduur van een PBM is sterk afhankelijk van de toegepaste materialen, onderdelen, intensiteit van gebruik en onderhoud. Je kunt het volgende doen om de levensduur te verlengen:

 • Rook niet in de buurt van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Laat ze niet vallen, ga er niet op staan en laat er geen voorwerpen op vallen.
 • Maak producten na gebruik zo nodig goed schoon.
 • Berg producten op in een schone ruimte en zo mogelijk in de bijhorende beschermende hoes, tas, verpakking etc.
 • Droog een valbeveiligingsmiddel nooit in de zon, maar in een donkere, goed geventileerde ruimte. Nooit in een Pelicase of andere afgesloten gereedschapskoffer.

Jouw valbeveiliging ook voordelig laten keuren voor de drukte van het festivalseizoen? Geef je materialen dan op.