Overige verzekeringen

Een verzekeringspakket dat bij jou past

De ene zelfstandige is de andere niet. Misschien werk je lekker alleen, zonder veel poespas. Of je hebt een bedrijfspand, bedrijfsauto's en dure apparatuur. Hoe je ook werkt, het is belangrijk dat je op de hoogte bent van mogelijke risico's. Want je kunt je niet achteraf verzekeren voor geleden schade.


Laat je adviseren

Onze verzekeringspartner adviseert jou graag over mogelijke risico's en hoe je deze kunt verzekeren. Arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid zijn natuurlijk belangrijke thema's. Maar in jouw situatie kunnen er meer belangrijke risico's zijn. Bekijk het overzicht op deze pagina en neem contact met ons op als je iets wilt bespreken. We helpen je graag.
Wat doet Stage Freaks?

We brengen jou in contact met Quorim, onze partner in verzekeringen. Je kunt daar terecht voor:

 • Advies en bemiddeling
 • Alle mogelijke ondersteuning bij schade
 • Deskundige medewerkers die je graag helpen
 • Gemakkelijke opzegservice als je wilt overstappen van verzekering

Bedrijfsautoverzekering

Heb je een bedrijfsauto? Dan ben je verantwoordelijk voor schade die met dit voertuig wordt veroorzaakt. Je bent wettelijk verplicht om je bedrijfsauto te verzekeren. In overleg wordt gekeken welke dekking past bij de leeftijd en waarde van je auto.


Wagenparkverzekering

Heb je meer bedrijfsauto’s? Dan is dit een overzichtelijke oplossing. Vaak krijg je extra korting op de premie.


Vervoerderaansprakelijkheidsverzekering

Wanneer je goederen van jezelf of van anderen vervoert of laat vervoeren, dan loop je het risico dat deze beschadigd raken of gestolen worden. De vervoerder die de vracht voor je rijdt, is zelf vaak slechts beperkt aansprakelijk.

Verzeker daarom de goederen die je vervoert tegen schadeclaims als gevolg van beschadiging, verlies of diefstal.


Eigen vervoerverzekering

Ook diefstal van de spullen uit je bedrijfswagen kan bijzonder vervelend zijn. Zeker als het om jouw gereedschap gaat of om bestellingen. Je kunt dan gemaakte afspraken met klanten niet nakomen.

Deze verzekering dekt de waarde van goederen die structureel in jouw auto liggen en van goederen die je tijdelijk vervoert.


Rechtsbijstandverzekering

De kans op een juridisch geschil is tegenwoordig groot. Als je daar goed uit wilt komen, heb je juridische ondersteuning nodig. Dat kost handen vol geld. Geschillen kunnen jaren doorwoekeren. Dan is het fijn als je een rechtsbijstandverzekering hebt.

Door te werken met een beperkte eigen bijdrage bij een geschil, is de premie bij DAS de laagste van Nederland. Vaak betaal je maar een deel van je eigen bijdrage. Bij sommige conflicten is er geen eigen bijdrage. Voor het eerste telefonische advies betaal je niets.


Inventaris- en goederenverzekering

Deze dekt schade aan bedrijfsmiddelen, inclusief computers en elektronica. Bijvoorbeeld door brand, ontploffing, inbraak, vandalisme of beroving. Meestal kun je ook de goederen op eigen terrein buiten het gebouw verzekeren. De goederen- en inventarisverzekering biedt ook dekking voor:

 • Bereddingskosten: alle gemaakte kosten om de schade te beperken
 • Expertisekosten: de kosten voor het vaststellen van de schade

Computer- en elektronicaverzekering

Computers kunnen een belangrijk onderdeel van jouw inventaris vormen. Bij veel bedrijven valt zonder computers alles stil. Je kunt bijvoorbeeld geen facturen en orders verwerken. Als je dit snel wilt oplossen of data moet herstellen, is je inventaris- en goederenverzekering niet voldoende.


Apparatuurverzekering

Als cruciale (regel)apparatuur storingen vertoont of helemaal uitvalt, kan dat directe gevolgen hebben voor jouw bedrijf. De risicoadviseur maakt hiervoor een uitgebreide analyse. Zo wordt duidelijk hoe je risico’s kunt voorkomen, verminderen of verzekeren.


Bedrijfsgebouwverzekering

Een kleine brand kan al grote gevolgen hebben voor de continuïteit van je bedrijf. Ook een brand bij de buren door rook, roet- en waterschade. Verzeker je gebouw daarom tegen de gevolgen van brand, blikseminslag, ontploffing, vandalisme enz. Deze verzekering biedt ook dekking voor:

 • Bereddingskosten om de schade te beperken
 • Expertisekosten voor het vaststellen van de schade
 • Kosten van tuinaanleg en beplanting
 • Opruimingskosten
 • Kosten van een noodvoorziening
 • Extra kosten voor herstel van het gebouw
 • Huurderving

Verzekeringen via Stage Freaks

Stage Freaks regelt het direct

Al jouw equipment

Kennis en vaardigheden

Belangrijke verzekeringen