Valbeveiliging in de evenementenbranche

In Nederland ben je verplicht om bij valgevaar van meer dan 2,5 meter hoogte maatregelen te treffen. In België is dit zelfs vanaf 2 meter verplicht. Dan kun je doen met:

 • Bronbestrijding
 • Collectieve maatregelen
 • Werkplaatsbeperking
 • Valbeveiliging.

Bronbestrijding

Risico’s dienen in eerste instantie bij de bron bestreden te worden. Dit betekent het wegnemen van het risico.

Voorbeelden van bronbestrijding:

 • De activiteiten die het risico veroorzaken niet uitvoeren
 • Bepaalde activiteiten verplaatsen naar een andere plek, waar het risico niet aan de orde is. Denk bijvoorbeeld aan het vermijden van een instabiele ondergrond.

Collectieve maatregelen

Wanneer het risico niet bij de bron aangepakt kan worden, wordt gezocht naar collectieve maatregelen. Deze zijn bedoeld voor alle werknemers en vallen dus niet onder individuele beveiliging.

Voorbeelden van collectieve maatregelen:

 • Vangnet
 • Hekwerk
 • Steigers
 • Catwalk.

De catwalk

In de evenementenbranche is de catwalk een handige oplossing om boven in de spanten snel en veilig te werken. Zolang je op de catwalk blijft, mag je je werk uitvoeren zonder extra veiligheidsmaatregelen. Wil je de spanten beklimmen, dan ben je verplicht om een antivalharnas en een leeflijn met valdemper te dragen. Hiervoor moet bij elke poort een waarschuwingsbord staan.


Catwalk voor werken op hoogte

Twee catwalks op hoogte


Aangepaste arbeidsmiddelen

Collectieve maatregelen zijn niet altijd mogelijk. Dan wordt gezocht naar aangepaste arbeidsmiddelen.

Voorbeelden van aangepaste arbeidsmiddelen:

 • Hoogwerker
 • Lift.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij werken op hoogte

Wanneer bovenstaande niet mogelijk is, worden persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet, zoals bv. een harnas met leeflijn.

Hoe bepaal je welke PBM’s je gebruikt? Hiervoor kijk je naar:

 • De RI&E
 • De hiërarchie van risico.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Aan elke werkplek zijn risico’s verbonden. Of dat nu een theater, festivalterrein of een andere locatie is. De opdrachtgever of werkgever is verplicht de risico’s te beschrijven. Dit gebeurt in een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Voor elk evenement moet een RI&E worden gemaakt. Voor aanvang van de werkzaamheden moet je de RI&E lezen. Deze moet voor iedereen in te zien zijn. In de RI&E staan:

 • De risico’s
 • De bijpassende oplossingen
 • De maatregelen die al getroffen zijn
 • Het effect van die maatregelen.

Hiërarchie van risico

 • Werkplaatsbeperking
 • Positionering op de werkplek
 • Valbeveiliging.

Valbeveiliging op podia

De wettelijke hoogte van 2,5 meter geldt ook voor een podium. Wanneer op een podium geen algemene maatregelen zijn getroffen zoals hekken, gebruik je persoonlijke bescherming. Op het podium kun je een gordel dragen die is verbonden met een ankerpunt. Door deze werkplaatsbeperking kun je niet in de gevarenzone bij de rand komen. In de evenementenbranche komt dit niet veel voor.

Voor de evenementenbranche geldt sowieso een uitzondering. Het zou er erg vreemd uitzien wanneer je iemand aangelijnd een concert ziet geven. Het is wel verplicht om voorzieningen aan te brengen. Zo weten artiesten en technici waar de rand van het podium is. Tijdens de opbouw kun je bijvoorbeeld een touw spannen op vier meter van de podiumrand.

Bij evenementen zie je ook dat rondom het podium een lager podium wordt aangebracht. Daarop staan dan technici voor beeld en geluid. De valhoogte vanaf beide podia ligt dan onder we wettelijke grens voor verplichte valbeveiliging.


Jouw wettelijke verplichtingen bij werken op hoogte

 • Je kent de regels van de Arbeidsomstandighedenwet en kunt deze toepassen
 • Je draagt de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Je PBM’s worden jaarlijks gekeurd en voldoen aan de vereiste normeringen.


Rigger op truss

Uitrusting evenementenbranche

 • Veiligheidshelm
 • Werkschoenen
 • Werkhandschoenen
 • Valbeveiliging zoals Y-leeflijn
 • Positioneringslijn
 • Karabiners

Basismateriaal rigging

 • Hijstouw - diverse lengtes 12-16 mm
 • Slings - diverse lengtes
 • Katrol
 • Karabiners

Stage Freaks regelt het direct

Al jouw equipment

Kennis en vaardigheden

Belangrijke verzekeringen