Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Stagefreaks levert professionele persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit omvat letterlijk alles wat jou beschermd tegen alle diverse invloeden op de werkvloer. Onder persoonlijke beschermingsmiddelen vallen bijvoorbeeld: veiligheidsschoenen, helm, (beschermende) kleding, valbeveiliging, gezichtsbescherming, handbescherming, gehoorbescherming en gelaatsbescherming