Normering in de evenementenbranche

Volgens de normen zijn evenementen: alle activiteiten ten behoeve van recreatie en sport, kunstuitingen en vermaak of presentatie van producten in de ruimste zin van het woord. Voorbeelden van evenementen zijn: productpresentaties, theatervoorstellingen, concerten. festivals, beurzen en standbouw, feesten en partijen, kermissen, vergaderingen, demonstratieve bijeenkomsten enz.


Normen

In de evenementenbranche kunnen tijdens het riggen veel mensen aanwezig zijn. Zoals medewerkers, artiesten en bezoekers. Daarom gelden voor events zwaardere normen dan normaal. Dat zijn de praktijkrichtlijnen (NPR).

Rigging op het podium
 • NPR 8020-10
  Deze praktijkrichtlijn is van toepassing op het ontwerp en gebruik van hijs- en hefmiddelen, gereedschappen en constructies in vaste en tijdelijke hijs- en hefinstallaties binnen de evenementenindustrie. De praktijkrichtlijn is ook van toepassing op hijs- en hefmiddelen in hijs- en hefinstallaties ten behoeve van evenementen zoals deze voorkomen in gebouwen met een bijeenkomstfunctie volgens het Bouwbesluit, bijvoorbeeld discotheken, beurshallen, evenementenhallen. Deze praktijkrichtlijn beschrijft de te hanteren veiligheidsfactoren voor het ontwerp en gebruik.
 • NPR 8020-11
  Deze praktijkrichtlijn geeft aanbevelingen voor het ontwerpen, plaatsen, inspecteren en beproeven van en werken met hand aangedreven personen-vliegsystemen die worden gebruikt voor het creëren van vliegeffecten voor de evenmentenindustrie. Deze praktijkrichtlijn is van toepassing op vliegsystemen die met de hand worden aangedreven met enkelvoudige en/of meervoudige kabels, mechanische overbrenging (maar niet mechanisch aangedreven) en/of contragewichten om personen verticaal en/of horizontaal te verplaatsen met als doel het creëren van de illusie van vliegen.
 • NPR 8020-13
  Deze praktijkrichtlijn geeft aanbevelingen voor de inhoud en de grafische weergave van het riggingplan (‘rigging plot’), waarin de plaatsing, het type en de belasting van de hijsmiddelen en de inwerking op de bouwconstructie wordt aangegeven voor het gebruik bij een specifiek evenement en op een gegeven locatie. Deze praktijkrichtlijn is van toepassing op tijdelijke en permanente hijsinstallaties en hijsconstructies in de evenementenindustrie. Waar in deze NPR wordt gesproken van takel of elektrotakel wordt in algemene zin een ‘hijswerktuig’ bedoeld. Waar in deze NPR wordt gesproken van truss wordt in algemene zin ‘lastdrager’ bedoeld.
 • NPR 8020-14
  Deze praktijkrichtlijn geeft aanbevelingen voor ingebruikname, controle, beproeving, inspectie/onderzoek, keuring en onderhoud van hijs- en hefmiddelen die worden gebruikt in de evenementenindustrie.
 • NPR 8020-15
  Deze Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) is van toepassing op het ontwerp en gebruik van beveiligingen, bestaande uit staalkabelsamenstellen, toegepast in de evenementenindustrie, die bij het falen of onbedoeld losraken van een bevestigingsmiddel voorkomen dat de last valt. Deze NPR behandelt beveiligingen gebruikt in combinatie met bevestigingsmiddelen zoals klemmen en haken om decor, geluidweergevers, lichtarmaturen en andere apparatuur aan lastdragers zoals buizen van trussen en theatertrekken te bevestigen.

  Deze NPR is bedoeld als richtlijn voor de gebruiker voor de situatie dat de fabrikant van de te beveiligen last geen veiligheidskabel met de last meelevert, en ook geen of onvoldoende instructies daarvoor geeft. Deze NPR kan ook worden gebruikt door fabrikanten van de last indien productnormen voor de last hiervoor geen informatie geven. Deze NPR is niet van toepassing op gelijkwaardige secundaire ophangingen gebruikt bij hijs- en hefwerktuigen zoals bedoeld in NPR 8020-10. Deze NPR is niet van toepassing op valbeveiligingen ten behoeve van personen.
 • NPR 8020-16
  Deze richtlijn is van toepassing op het bevestigen van lastdragers aan hijswerktuigen en de hierbij gebruikte vormvaste en flexibele aanslagmiddelen in de evenementenindustrie. Een aanzienlijk deel van de lastdragers die in de evenementenindustrie worden toegepast zijn zogenoemde trussen en trekkenwandroedes.


Man rigging

Uitrusting evenementenbranche

 • Veiligheidshelm
 • Werkschoenen
 • Werkhandschoenen
 • Valbeveiliging zoals Y-leeflijn
 • Positioneringslijn
 • Karabiners

Basismateriaal rigging

 • Hijstouw - diverse lengtes 12-16 mm
 • Slings - diverse lengtes
 • Katrol
 • Karabiners

Stage Freaks regelt het direct

Al jouw equipment

Kennis en vaardigheden

Belangrijke verzekeringen