Fun gear t-shirt poll: wat zegt de uitslag over de evenementenwereld'

Poll = kennis

Honderden stemmen kwamen er binnen. Via tal van verschillende kanalen hebben jullie duidelijk laten weten 
welke fun gear t-shirts jullie voorkeur hebben. Wat kunnen we opmaken uit de uitkomst van de poll? 
Als betrouwbare kennispartij in jouw bedrijfstak delen we graag onze inzichten met jullie. 

Top vier 

Op de vierde plek uit de poll

Gerelateerde producten