De Vereniging Voor Freelance Event professionals (VVFE) komt op voor de belangen van zelfstandig professionals, werkzaam in de evenementensector.

De Vereniging Voor Freelance Event professionals (VVFE) komt op voor de belangen van zelfstandig professionals, werkzaam in de evenementensector.

Het doel: opkomen voor de belangen van de naar schatting 30.000 zelfstandigen in de evenementensector die getroffen zijn door de coronamaatregelen.

Als één beroepsgroep hard is geraakt door de coronacrisis dan zijn het wel de tienduizenden freelancers die werkzaam zijn in de evenementensector. Met het afkondigen van de maatregelen op 12 maart j.l. viel voor vele freelancers niet alleen hun werk, maar ook hun leven stil. Extra zuur is dat deze event professionals onvoldoende aanspraak kunnen maken op de bestaande steunpakketten van de overheid. De nood onder de mensen achter de sector is dan ook hoog.

Opkomen voor de belangen van freelancers in de evenementensector.

Om deze enorme groep mensen bijeen te brengen en een stem te geven, is de Vereniging Voor Freelance Event professionals (VVFE) opgericht. Het is de eerste keer dat de sector, bestaande uit tal van disciplines, op deze manier de handen ineen slaat. De VVFE wil niet alleen opkomen voor de belangen van freelancers in de evenementensector, ook wil ze de sector verder in kaart brengen, verenigen en structureren.

Voor de ontwikkeling van zo veel mogelijk slagkracht zoekt de VVFE actief de samenwerking met verwante brancheorganisaties. Momenteel worden hiervoor verkennende gesprekken gevoerd, onder meer met de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM), de Vereniging Technisch Toeleveranciers Evenementen (VTTE), Stichting ZZP Nederland en Ondernemend Nederland (ONL). Ook bestaat er vanuit de VVFE grote belangstelling voor toekomstige aansluiting bij de Alliantie van Evenementenbouwers.

Mislopen van verschillende regelingen.

Inmiddels is een oprichtingsbestuur gevormd dat bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van sleutelfiguren uit de sector. Om een stevige basis voor de toekomst te bouwen, start de VVFE een grootscheepse ledenwerfactie. De voorinschrijving is inmiddels geopend en de vereniging heeft haar eerste aspirant-leden al mogen verwelkomen.

Samenvattend: de komende tijd richt de VVFE zich op 1) het verenigen van duizenden potentiële leden, 2) het opzetten van samenwerkingen met branche gerelateerde nevenorganisaties en 3) pleiten voor een reparatie én uitbreiding van de steunmaatregelingen.

Medebestuurslid van de VVFE Pepijn van der Sanden: ‘Hoewel de aanleiding triest is, ben ik trots op het feit dat we als freelancers in de sector nu gaan samenwerken. Deze groep freelancers maakte mede de evenementen mogelijk en is nu onevenredig hard getroffen door de crisis. Met de VVFE gaan we alles op alles zetten om deze vergeten groep in de spotlights te zetten.’

www.VVFE.nl


Gerelateerde producten