Stagefreaks in de Entertainmentbranche

Hoe veilig wordt er in jullie ogen gewerkt in de Nederlandse evenementenbranche?

In de evenementenbranche wordt over het algemeen redelijk veilig gewerkt. We zien alleen steeds vaker dat de Nederlandse en Europese evenementenbranche onder grote druk staat. En dat werkt door op de veiligheid van o.a. de werkvloer in de entertainment- & evenementenbranche.

We lezen dan ook steeds vaker artikelen zoals deze:  “ Afgelopen jaar 15% minder bezoekers voor musicals” en “Minder kaartverkoop door btw-verhoging”.

Niet alleen de BTW verhoging draagt bij aan een krimpend bezoekersaantal. Ook wordt het aanbod van entertainment en evenementen steeds groter en breder. Hierdoor heeft het publiek nog meer keuze en zal het zich meer gaan verspreiden over het aantal evenementen. Dit resulteert in een teruglopend bezoekers aantal.

Evenementen organisaties moeten dan ook het publiek keer op keer blijven overbluffen met haar evenement. Het decor moet steeds groter en mooier aangekleed worden om het publiek te geven wat zij willen. Het licht, geluid & video moet een harmonisch geheel zijn met het decor en de uitstraling geven van een top evenement.

Het evenement moet een grootse spetterende uitstraling hebben voor het publiek, maar het budget om dit alles te realiseren wordt tegelijkertijd teruggeschroefd. Omdat de bezoekers aantallen teruglopen. Dit is nogal een tegenstrijdig fenomeen dat haar uitwerking heeft op de veiligheid binnen de werkvloer.

Organisaties kunnen niet anders dan maatregelen treffen om te kunnen blijven bestaan en interessant te blijven voor haar doelgroep / publiek. We zien dan ook steeds vaker dat de tijdsdruk toeneemt. De periode van een evenement wordt onder druk gezet door deze zo kort mogelijk te maken. De opbouw en afbouw tijdsplanning wordt zo kort mogelijk gehouden om de kosten te drukken. Dit heeft haar uitwerkingen op het veilig werken in de entertainment en evenementen.

Je ziet dat er in sommige omstandigheden nogal eens (te) snel wordt gehandeld waardoor er iets op een minder veilige manier wordt gedaan. Even goed nadenken voordat er iets uitgevoerd kan worden schiet er (nogal) eens bij in. Even vlug-vlug iets afmaken kan daardoor desastreuse gevolgen hebben…

 

Hoe dragen jullie daar aan bij?

Materiaal keuze, advies op maat over  PBM’s.

 

Stagefreaks.nl draagt bij aan de optimale veiligheid
 op de werkvloer door een goed en passend advies te geven aan de werknemers, freelancers & zzp-ers in de evenementenbranche.

Een goed advies over veilig werken kan worden gegeven als de werkzaamheden duidelijk in kaart zijn gebracht. De risico’s kunnen worden geanalyseerd die de werknemer tegen kan komen. Zo lopen riggers en steigerbouwers ander risico’s dan video- of geluidtechnici. Een op maat advies is dan ook zeer relevant voor bijvoorbeeld de keuze van het juiste arbeidsmiddel en gereedschap waarmee de werkzaamheden dan al niet veilig kunnen worden uitgevoerd. Ook de Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM) dragen bij aan de veiligheid van de werknemer en collega’s, maar ook van de omstanders.

Volgens de Europese Richtlijnen zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (P.B.M.) gedefinieerd als "een uitrustingsstuk of -middel dat bestemd is om door een persoon te worden gedragen of vastgehouden als bescherming tegen één of meer gevaren die een bedreiging voor zijn gezondheid of zijn veiligheid kunnen vormen".
Ook combinaties van beschermingsuitrustingen of van beschermingsmiddelen met niet beschermende uitrustingen of essentiële onderdelen van beschermingsuitrustingen vallen onder deze definitie.

 

Bij het analyseren van de werkzaamheden houden wij ons aan de onderstaande eisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen:

- geschikt zijn voor de te vermijden risico's, zonder zelf een vergroot risico in te houden;

- beantwoorden aan de heersende omstandigheden op de arbeidsplaats;

- afgestemd zijn op de vereisten met betrekking tot de ergonomie, het comfort en de gezondheid van de werknemer;

- na de nodige afregeling geschikt zijn voor de drager.

 

Het nut en de noodzaak van Persoonlijke Beschermings Middelen

Ondanks het feit dat onveilige situaties en handelingen bestreden moeten worden bij de bron, ontkomen we er niet aan in de praktijk gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Doelstelling is de medewerkers voorzien van de juiste PBM ter voorkoming van letsel/beroepsziekte door het gebruik van PBM. Enkele voorbeelden van PBM zijn:

 

• veiligheidshelm

• veiligheidsbril

• veiligheidsschoeisel

• beschermende werkkleding

• gehoorbescherming

• valbeveiliging

• adembescherming

• signalisatiekleding

 

 Hebben jullie last van ‘goedkope rommel’ uit het buitenland?

We hebben momenteel geen last van imitatie spullen uit het buitenland. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat onze consumenten zich over het algemeen wel goed bewust zijn van hun eigen veiligheid. We merken dan ook dat de mensen zich veiliger voelen bij een degelijk en gerenommeerd merk klimgordel bijvoorbeeld. De drager van een klimgordel zal zich bij voorbaat al niet veilig voelen als het een (goedkopere variant) imitatie merk is dat hij/zij aan heeft tijdens het klimmen. Dat horen we vaker. De prijs maakt daarbij dan voor hen niets uit. Als het maar goed is!!

 

Anderzijds is het wel zo dat er aan ons vele materialen en producten uit het buitenland worden aangeboden. Deze producten zijn vaak vele malen scherper geprijsd dan A-merk(over het algemeen duurdere) producten. Ook zien we dat de kwaliteit ook steeds beter wordt van deze producten. Zelfs de Europese richtlijnen en normeringen worden al nageleefd bij deze categorie producten. Er komen momenteel een aantal producten uit het buitenland waar de prijs kwaliteit zo goed van is dat we het hebben opgenomen in onze winkel. O.a. werkhandschoenen, gelaatsbescherming (veiligheidsbrillen) en schuim oordopjes. Dit zijn producten waar in principe weinig mee fout kan. Het functioneert goed, alleen de prijs is anders(lager)!!

De prijzen van A-merk producten zal door de nu nog geringe opkomst van buitenlandse producten verder onder druk komen te staan. En dit zal voor de consument op den duur gunstig zijn om goede kwaliteitsveiligheidsproducten aan te schaffen.

We zien dus qua prijs en kwaliteit wel de voordelen in van producten uit het buitenland. Maar dit heeft nog enige tijd nodig voordat het een stevige voet in onze “Westerse” aarde zal zetten.

 

Ligt het bij problemen in jullie ogen vaker aan onveilige spullen waarmee gewerkt wordt, of juist aan de mensen die met de spullen werken?

Er kunnen op de werkvloer veel dingen mis gaan. Het materiaal, gereedschap kan (deels)niet in orde zijn. Ook is een inschattingsfoutje zo gemaakt. Dit komt vooral door de hoge werkdruk. Zoals al eerder gezegd is, staat de entertainmentbranche onder grote druk en daarmee dus ook de veiligheid van de arbeiders op de werkvoer die het allemaal moeten realiseren.

 

Over het algemeen zijn de arbeidsmiddelen en gereedschappen waarmee gewerkt wordt wel redelijk  voor elkaar door de toepassing van de huidige NEN normen en certificeringen. We zien echter wel steeds vaker dat de keuringstermijn reeds is verstreken. Ook schort het nog wel eens aan een onjuiste  toepassing van de arbeidsmiddelen, gereedschappen of hulpmiddelen. Denk hierbij aan een hijstouw dat onvakkundig wordt bevestigd aan een op te hijsen object. Je moet er niet aan denken dat het object halverwege los schiet en met een valsnelheid van 9,81 meter per seconde kwadraat weer naar beneden komt zetten! Dan gaat het zo snel dat wegspringen bijna geen zin meer heeft… En het dragen van een helm of veiligeheidschoenen is dan ook maar deels een beschermingsmaatregel

 

Wordt er bijvoorbeeld in de vakopleidingen voor geluid- en licht technici in jullie ogen al voldoende aandacht besteed aan veiligheid op de werkvloer?

Een ongeluk zit in een klein hoekje en helemaal als er ook nog een tijdsdruk en budgetten mee gaan spelen. Naar onze mening kun je dan ook niet genoeg benadrukken hoe belangrijk veilig werken is voor jezelf als mede voor de gewaardeerde collega’s. De huidige evenementen opleidingen zijn met name gericht op theoretische kennis, hebben wij onlangs nog vernomen van leerlingen en deelnemers aan de opleidingen. Pas als zij op een (langdurige) stage periode gaan, worden de leerlingen geconfronteerd met de praktijk en de bijbehorende gevaren. Het is op een evenemententerrein heel anders werken dan in een klaslokaal. Hier kan dus nog een hoop verbeterd worden! Neem bijvoorbeeld het klimmen in steigertorens. Vinden veel mensen erg leuk, maar je moet wel weten waar je mee bezig bent. Anders kunnen er ongelukken gebeuren. Het is volgens ons een wijs plan om iedereen die het hogerop zou willen zoeken om werkzaamheden uit te voeren een keer in een rustige sfeer en ruimte tekst en uitleg te geven over het materiaal en hoe te gebruiken. En na de theorie komt pas de praktijk in een kleine steigertoren en in een rustige omgeving. Hier zou naar onze mening meer aandacht aan besteed mogen worden. Het gebruik van valbeveiliging is in Nederland vanaf 2,5 meter werkhoogte verplicht, indien er valgevaar is en er geen andere (collectieve) veiligheidsvoorzieningen getroffen kunnen worden.

 

Ook zou het dragen van helmen en veiligheidsschoenen op de werkvloer naast dat het gewoon verplicht is ook  duidelijker uitgelegd kunnen worden aan de hand van een paar theoretische en praktische voorbeelden.

We zijn momenteel bezig om opleidingen en scholen te benaderen om hen zo te wijzen op het veilig werken. Dit gaan we doen door middel van praktische voorbeelden te laten zien en veiligheidsproducten te demonstreren.

Wij verzorgen momenteel nog geen opleidingen op het gebied van veilig werken of klim cursussen. Dit zal in de nabije toekomst wel worden aangeboden op ons platforum.

Waar moet een bedrijf in jullie ogen op letten bij de aanschaf van benodigdheden voor op de werkvloer? (Is er een keurmerk bijvoorbeeld, zijn de gerenommeerde bedrijven en benodigdheden anderzijds te herkennen?)

In een webwinkel is het erg lastig om consumenten in te lichten over de keuringen en certificeringen. Vandaar dat wij bij elk artikel dat voldoet aan een normering of keuring een hyper link zetten naar de lijst van veiligheidsnormen waaraan het product voldoet. In Nederland zijn de Normen door de NEN vastgelegd. De NEN begeleidt het maken van afspraken over producten, werkwijzen en diensten, en publiceert deze. In Nederland is NEN het nationale normalisatie-instituut. 
Dit is Europees (CEN, CENELEC en ETSI) en wereldwijd (ISO, IEC en ITU) verband aan economische groei en welzijn. Bij het doen van arbeidsmaterialen en gereedschappen aankopen moet erop gelet worden of de producten aan de normen voldoet waarvoor het in de praktijk gebruikt gaat worden.

Keuren algemeen:

De diverse gereedschappen en PBM moeten in goede conditie blijven om ongevallen te voorkomen en dienen daarom periodiek gekeurd te worden. Enkele voorbeelden van arbeidsmiddelen en PBM die minimaal jaarlijks gekeurd moeten worden, zijn:

 

• hijsgereedschappen zoals takels, hijsbanden, kettingwerk, stroppen

• ladders en (rol)steigers

• brandblussers

• elektrisch handgereedschap

• persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld valbeveiliging).

 

Het is van belang dat de gebruiker van de arbeidsmiddelen, gereedschappen en PBM – dus ook die door een externe keuringsdienst gecontroleerd moet worden – op eenvoudige wijze kan nagaan of het aan de juiste keuringseisen voldoet (en tot wanneer de keuring geldig is). Dit moet duidelijk gemaakt worden door stickers of labels op de apparatuur te bevestigen waarop bijvoorbeeld de eerstvolgende keuringsdatum staat aangegeven. Om te weten of alle zaken gekeurd zijn en wanneer ze opnieuw gekeurd dienen te worden, is het noodzakelijk om dit bij te houden door middel van een inventarisatielijst. U moet er als bedrijf voor zorgen dat alleen arbeidsmiddelen, gereedschappen en PBM worden gebruikt die goedgekeurd zijn. Zowel het keuren van elektrische gereedschappen volgens NEN 3140 alsook het keuren van PBM’s is verplicht.

 

De juiste arbeidsmiddelen en gereedschappen zijn van levens belang om veilig te kunnen werken. Zoals:

 

Het juiste harnas (klimgordel) bepalen:
Een harnas is een essentieel onderdeel van uw valbeveiliging. Let hierbij op de volgende punten:

- Ophangpunt op de rug.

Hieraan kan een valstopper worden bevestigd voor anti-valbeveiliging bij horizontale verplaatsingen zoals op daken, hoogwerkers en steigers.

- Ophangpunt aan de voorzijde.

Hieraan kan een valstopper worden bevestigd voor anti-valbeveiliging bij verticale verplaatsingen zoals op hellende daken en bij klimmen en dalen langs een vanglijn.

- Bevestigingspunten voor positionering.

Wordt het harnas ook gebruikt om de persoon in de juiste werkpositie te houden, dan spreken we van positionering; hiervoor dienen dan extra bevestigingspunten aangebracht te zijn op of aan het harnas.

- Extra brede gordels.

Harnassen voor werkpositionering zijn doorgaans voorzien van extra brede heup-en beengordels zodat de persoon met zijn volle gewicht in het harnas kan hangen. Slechts bij voldoende ondersteuning kunnen langdurige werkzaamheden worden uitgevoerd.

- Bevestigingspunten voor een gereedschapstas.

- De juiste maat.

  Een te groot of te klein harnas kan bij een val alsnog lichamelijk letsel veroorzaken.

Daarnaast bestaan er ook nog persoonlijk te behalen certificaten zoals ”VCA-certificaat”

Is er verder nog iets dat jullie kwijt willen over dit onderwerp?

 We zien een duidelijke trend ontstaan in de combinatie van veiligheid, comfort en mode.

De trend is momenteel dat met name PBM’s gecombineerd worden als mode artikel. Het moet veilig zijn en er toch trendy uit zien. We zien hierin een duidelijke opwaartse trend in producten met een mooi design. Neem bijvoorbeeld de werkschoen; vroeger was dat een zware  grote lompe schoen, waarmee je niet graag gezien wilde worden. Momenteel hebben we de hipste en modernste Safety sneakers in ons assortiment. Ook is het gewicht van de huidige werkschoen significant afgenomen. Zo wordt er gebruikgemaakt van het zeer sterke “Kevlar” materiaal. Dit wordt ook gebruikt in o.a. kogelvrije vesten. Daarnaast is de werksneaker erg soepel en licht van gewicht zoals een normale sneaker dat is.

Stagefreaks.nl is als onderneming continu op zoek naar de juiste combinatie producten voor onze klanten. De producten moeten voldoen aan de wensen van de klant en aan de veiligheidsnormen. Producten dienen duurzaam, veilig, modern en betaalbaar te zijn.