Veilig werken met hoogwerkers

geplaatst op 06/06/2014| Posted in Nieuws

Inleiding
Het werken met hoogwerkers vereist een goede en actuele kennis van de gebruikers van de machine. Het werken met hoogwerkers is niet zonder risico en valt daarom onder de regelgeving arbeidsmiddelen. Deze regelgeving vermeldt een aantal eisen. Aan deze eisen zijn verbonden dat arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving alleen nog bestuurd mogen worden door werknemers die een adequate opleiding voor het veilig besturen van deze arbeidsmiddelen hebben gekregen. 

Begrippen
Om misverstanden te voorkomen tijdens het werken is het belangrijk dat de gebruikers van hoogwerkers de basis begrippen goed kennen. 

Dalen
Het dalen omvat alle richtingen van beweging die het werkplatform naar een lagere hoogte brengen.

Heffen
Heffen bevat alle bewegingen van de hefrichting die het werkplatform naar een grotere hoogte brengt.

Rotatie

Een cirkelvormige beweging van het werkplatform noemen we een rotatie.

Zwenken

Zwenken is het in een cirkelvormige beweging van de hefrichting om een verticale as draaien.

Rijden

Alle bewegingen van het onderstel met het werkplatform uit de transportpositie.

In- en uit telescoperen

Het in- en uit telescoperen is het verkorten of verlengen van de hefboom/arm, door bijvoorbeeld de jip in en uit te schuiven en daardoor je werkgebied vergoot of verkleind.

Werkplatform

Een werkplatform is een flatform dat voorzien is van leuningen rondon het platform waarop personen en materiaal geplaatst kunnen worden en die door de juiste hefrichting op de gewenste werkplek gebracht kunnen worden.

Hefrichting
De hefrichting is het systeem dat aan het onderstel is bevestigd waardoor het platform wordt gedragen en naar de gewenste werkplek wordt gebracht.

Onderstel
Het onderstel is de basis van de hoogwerker en deze kan worden voorgetrokken, voortgeschoven of zelfrijdend zijn.

Typeplaat
De bestuurder moet de gegevens van de hoogwerker goed kennen om er veilig mee te kunnen werken. Daarom brengt de fabrikant een typeplaat aan met daarover deze gegevens:

-  Naam van de fabrikant of fabrieksmerk
-  Het type of modelnummer
-  Bouwjaar
-  Werklast in KG
-  Windbelasting

Windbelasting
Windbelasting is een factor die invloed heeft op de stabiliteit van de hoogwerkers. Dit is tevens ook de reden waarom de maximaal toegestaande windsnelheid op de typeplaat moet staan vermeld.

Inleiding van hoogwerkers naar hefsysteem
Hoogwerkers worden ingedeeld op basis van hun hefsysteem. Er wordt een keuze gemaakt tussen de verschillende typen:

- Verticale hefmast
- Knikgiek
- Knik- en telescoopgiek
- Telescoopgiek met jib
- Schaarhoogwerker
- Telescoopgiek

Schaarhoogwerker
Bekijkt men het hefsysteem van opzij dan ziet met een soort schaar. Vandaar zijn naam

Telescoopgiek
Het hefsysteem van de telescoopgiek hoogwerker is vastgemaakt tussen het werkplatform en onderwagen. De giek wordt aangestuurd door een cilinder. De giek is verlengbaar uitgevoerd. Een van de voordelen van dit systeem is het grote werkbereik.

Telescoopgiek met jib
Als extra voordeel heeft deze hoogwerker dat obstakels die men tegen kan komen kan vermijden. Dit leidt tot een groter werkgebied.

Knikgiek
De hoogwerker met knikgiek bestaat uit twee verschillende giekdelen die scharnierend verbonden zijn. Door middel van cilinders kan het verticale vlak op en neer worden bewogen. Deze constructie is erg compact in transport en heeft een groot werkbereik.

Knik- en telescoopgiek
Deze hoogwerker heeft hetzelfde hefsysteem als de knikgiek hoogwerker. Het enige verschil is dat bij deze hoogwerker het bovesnte knikdeel telescopisch is uitgevoerd.

Verticale hefmast
Deze hoogwerker heeft het hefsysteem tussen de ondergrond en het werkplatform. Zelfrijdende ondergronden komen bij dit model niet voor, wel verrijden is mogelijk bij deze constructie. Het werkbereik van de verticiale mast is niet zo heel groot. Qua transport is deze constructie ideaal, hij is zeer compact en heeft een beperkte opstelruimte nodig.

Controlepunten
De beheerder van de hoogwerker is altijd verantwoordelijk voor het goed en veilig functioneren van de machine. Voor gebruikt moet de beheerder op een aantal punten letten:

- Lekkage 
- Urenteller
- Veiligheidsvoorzieningen 
- Bedieningshendels
- Hydraulisch systeem
- Banden en wielen
- Schade aan de hoogwerker

Noodzakelijke documenten
Elke hoogwerker moet ten minste beschikken over deze documenten:
- Goedkeuringskenmerk
- Gebruikershandleiding
- Hoogwerkerboek
- Verkorte gebruikershandleiding 

Tip 1 Controleer de hoogwerker voor gebruik.

Tip 2 Houd de hoogwerker altijd onder controle.

Tip 3 Laat nooit een onbevoegd persoon de hoogwerker bedienen.

Tip 4  Waarschuw mensen die betrokken zijn bij elke beweging van de hoogwerker.

Tip 5  Voorkomt veiligheidsongevallen. Gebruik een valbeveiligingsgordel.

Tip 6 Onderhoud contact met helpers.

Tip 7 Zorg dat je goed weet vanuit welke positie je werkt met de hoogwerker.

Tip 8 Houd een gepaste afstand met omstanders.

Tip 8 Overbelast de hoogwerker nooit.

Tip 9  Zorg dat de hoogwerker op een steving horizontaal vlak staat opgesteld.

Tip 10 Gebruik de hoogwerker nooit als goederenlift.

Tip 11 Als de hoogwerker voor een langere tijd stil staat, schakel dan de motor uit.

Tip 12 Zorg dat de bedieningsorganen langzaam en met een regelmatige handbeweging aan wordt gestuurd, dit om                         schokken te voorkomen bij de hoogwerker

Tip 13  Het is ten strengste verboden om mensen in of uit te laten stappen als het werkplatform zich op hoogte bevind.

Tip 14 Rijden over grotere afstanden dient u uit te voeren met het werkplatform in transportpositie, dus omlaag.

Tip 15 Let goed op de ondergrond en aangrenzende obstakels tijdens beweging.

Tip 16 Pas op elektriciteitsleidingen. De gevarenzone is:
- 50 meter bij hoogspanningsleidingen op stalen masten.
- 25 meter bij laagspanningsleidingen op houten masten.
- 5 meter bij contactleidingen zoals spoorwegen.

Tip 17 Loop het advies na wat er door instanties wordt aangeduid. Hiermee wordt bedoeld dat er niet mag worden gereden boven een werkvloerhoogte van 8 meter.

Tip 18 Houd goed rekeking met de weersomstandigheden. Onweer of harde wind kan nadelig zijn voor de hoogwerker. 

Tip 19 Tijdens brandstof tanken is open vuur verboden.

Tip 20  Voor het transporteren van een hoogwerker dient die op de juiste manier op de dieplader te worden parkeerd.

Tip 21  Wees voorzichtig met het slepen van een hoogwerker.

Tip 22 Stop met de werkzaamheden bij het ruiken van brandlucht.

Tip 23 De bediening van de hoogwerker mag uitlsluitend met de bedieningsorganen door een persoon worden gedaan.