Begrippen en vakjargon: P


PA

Type geluidsinstallatie (Public Address) die de muziek versterkt voor het publiek, bv. bij een concert. De bediening van het systeem gebeurt meestal vanaf de Front of House (FOH).


Pax

Vakterm voor personen in de evenementenbranche. Zo kunnen er bv. 800 pax in een zaal.


Pendant Microfoon

Draadloze microfoon die kan worden bevestigd op de revers van een spreker. Ook bekend als reversmicrofoon of Lavalier-microfoon.


Pendulum-effect

Zorg dat je met je leeflijn zo recht mogelijk onder de verankering werkt. Houdt de hoek van je lijn onder de 40 °. Doe je dit niet, dan kun je bij een val een slingerbeweging maken. Hierbij kun je de grond of een object raken. Dat is heftig en kan tot zwaar letsel leiden.


Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Gebruikt door mensen die beroepen uitoefenen waar risico's aan verbonden zijn, om letsel te voorkomen. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vermindert arbeidsrisico's. Categorieën PBM zijn: hoofd-, hand-, voet-, gehoor- en gezichtsbescherming.


Plan van aanpak

Vormt een onderdeel van de 5. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Hiermee worden de arbeidsomstandigheden systematisch verbeterd. Het plan moet verder aangeven binnen welke termijn concrete maatregelen worden genomen en wat het verwachte effect is.


Plus Plus (&&)

Belastingen en fooien die niet bij de prijs zijn inbegrepen.


Podium

Vloer waarop de voorstelling/ show te zien is. Het podium is meestal verhoogd, maar soms is het gewoon op de grond. Een podium kan behoorlijk hoog zijn. De randen moeten duidelijk worden gemarkeerd. Om het verplicht dragen van valbeveiliging te voorkomen, wordt om het podium vaak een lager platform geplaatst. Ook hekken kunnen dienen als beveiliging.


Positioneren

Bij werken op hoogte plaats je jezelf met behulp van een positioneringslijn en klimgordel in een goede positie om je werk te verrichten.


Portofoon

Draadloos communicatiemiddel dat wordt ingezet tijdens evenementen. Heel geschikt om contact met elkaar te hebben vanaf verschillende delen van het terrein.


Pouch

Ronde tas voor je tools.


Powercon

Vergrendelbare 220 V sluiting.


Preferred Caterer

Een cateringbedrijf dat voorkomt op de lijst waaruit organisatoren van evenementen moeten kiezen. Een cateraar die niet op deze lijst staat mag geen diensten verlenen.


Press Kit

Een map samengesteld voor de media, meestal met persberichten, productinformatie en algemene bedrijfsinformatie.


Press Release

Een aankondiging van een evenement, voorstelling, of ander nieuwswaardig item dat is bedoeld voor de pers.


Preventie

Het geheel van maatregelen die worden genomen met het oog op het voorkomen of verkleinen van risico's en het voorkomen of beperken van (lichamelijke) schade.


Pro Forma Factuur

Een factuur die vóór de verzending naar een koper wordt gestuurd en waarin de soorten en hoeveelheden van de te verzenden goederen staan vermeld.


Promoter

Persoon of bedrijf belast met het bekendmaken van een evenement.


Public Relations (PR)

De methoden en activiteiten die via de media worden aangewend om een gunstige relatie met het publiek tot stand te brengen en te bevorderen.


Puntlast

Een hijslast waarbij het belaste vlak in de lengte en breedte ongeveer even groot is.


PVC-tape

onder andere geschikt om kabels te bundelen en op kleur te coderen, mede door de zelfdovende eigenschappen. Door de water- en UV-bestendigheid is goede PVC tape zowel binnen als buiten te gebruiken en aan te brengen op vrijwel elk oppervlak. Zo wordt het gebruikt om banen marley aan elkaar te tapen om zo een balletvloer te maken op het podium.


Pyrotechniek

De bij productie van vuurwerk benodigde en gebruikte techniek.Spots aan trussen

Uitrusting evenementenbranche

  • Veiligheidshelm
  • Werkschoenen
  • Werkhandschoenen
  • Valbeveiliging zoals Y-leeflijn
  • Positioneringslijn
  • Karabiners

Basismateriaal rigging

  • Hijstouw - diverse lengtes 12-16 mm
  • Slings - diverse lengtes
  • Katrol
  • Karabiners

Stage Freaks regelt het direct

Al jouw equipment

Kennis en vaardigheden

Belangrijke verzekeringen