Begrippen en vakjargon: W


Wet Hire

Het huren van een locatie met alles inbegrepen. Je hoeft geen bijkomende aspecten van het evenement te plannen of in te huren, want het contract voor wet hire omvat alles.


Wettelijke verplichingen bij werken op hoogte

 • Je kent de regels van de Arbeidsomstandighedenwet en kunt deze toepassen
 • Je draagt de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Je PBM’s worden jaarlijks gekeurd en voldoen aan de vereiste normeringen.

Windbelasting

De kracht die de wind uitoefent op een voorwerp. Windbelasting op constructies wordt in Nederland berekend met NEN 6702. In deze norm geldt wind als statische belasting. In Europa is dat EN 1991-1-4, met voor elk land een nationale bijlage.


Werkhandschoenen en werkschoenen

Zie veiligheidshandschoenen en -schoenen.


Werkpositionering

Bij werken op hoogte plaats je jezelf met behulp van een positioneringslijn en klimgordel in een goede positie om je werk te verrichten. Een speciale vorm van werkpositionering is werkplaatsbeperking. Bv. dat je met je leef- of positioneringslijn niet de rand van een podium kan bereiken.Spots aan trussen

Uitrusting evenementenbranche

 • Veiligheidshelm
 • Werkschoenen
 • Werkhandschoenen
 • Valbeveiliging zoals Y-leeflijn
 • Positioneringslijn
 • Karabiners

Basismateriaal rigging

 • Hijstouw - diverse lengtes 12-16 mm
 • Slings - diverse lengtes
 • Katrol
 • Karabiners

Stage Freaks regelt het direct

Al jouw equipment

Kennis en vaardigheden

Belangrijke verzekeringen