Begrippen en vakjargon: A


Aarding

Aarding is van levensbelang als je werkt met steigertorens en tentmasten. Dit moet geregeld zijn voordat je aan het werk gaat.

 • Veiligheidsaarding
  De verbinding tussen uitwendige metalen delen en de aarde. Onbedoelde spanning op de delen wordt afgevoerd naar de aarde. Geldt niet voor bliksem.
 • Bliksemaarding
  Zorgt voor de veilige aarding van een object bij een blikseminslag. Deze aarding moet met hele hoge spanningen in een korte tijd kunnen omgaan.
 • Vereffening
  Zorgt ervoor dat er geen spanningsverschillen onstaan tussen verschillende objecten, zoals een steigertoren en een aggregaat.
Aarding
 1. Fluke T6-600 FieldSense Spannings-
  Fluke T6-600 elektrische tester
  € 303,00 € 366,63
 2. Fluke T6-1000 FieldSense Spannings-
  Fluke T6-1000 elektrische tester
  € 387,00 € 468,27
 3. FLUKE TRUE-RMS STROOMTANG - 323
  Fluke Stroomtang 323
  € 183,00 € 221,43
 4. Fluke Multimeter set 117 / 323
  Fluke Multimeter set 117 & 323
  € 453,00 € 548,13

Afbouw

Ook 'load out' genoemd. Vindt plaats na het evenement. Denk aan de afbouw van techniek, decor, catering, aankleding, meubels enz. Bij een afbouw zorg je voor een korte, efficiënte en veilige aanpak. Handig is het gebruik van controle tapes, waarmee je o.a. defecte en incomplete spullen kunt labelen.


Afdaalapparaat

Hiermee kun je langs een lijn gecontroleerd afdalen. Je hebt daarbij een klimgordel (harnas) aan. Een goed afdaalapparaat heeft een blokkeerfunctie zodat je hangend kunt werken. Er zijn afdaalapparaten met een antipaniekfunctie. Deze treedt in werking als je te snel of te wild afdaalt. Er zijn ook kleine instrumenten zoals de afdaalacht op de markt. Deze worden gebruikt bij sportklimmen en hebben niets te maken met werken op hoogte.


Afgekeurd klim- en hijsmateriaal

Afgekeurde producten dienen te worden vernietigd. Laat een vervangbaar onderdeel vervangen wanneer het niet in orde is. Doe dit niet zelf. Wanneer alles in orde is, mag je het materiaal gebruiken.


After Action Review (AAR)

Methode om na het afronden van een activiteit met een team op een gestructureerde manier de uitvoering daarvan te analyseren en geleerde lessen te verzamelen. Het doel is om die kennis en ervaringen binnen het team weer te gebruiken.


Afrokken

Het bekleden van podia met scheurdoek, ook wel podiumdoek, flanel of afrok genoemd. Dit gebeurt door podium- en decorbouwers. Het doek is gemakkelijk met de hand te scheuren en snel te bevestigen met nietjes of tape. Goede afrok is geïmpregneerd zodat het brandvertragend is. Dat is erg belangrijk.


Agent

Vertegenwoordiger van een entertainer die optredens, voorstellingen of shows regelt.


A-inbindpunten

Zie inbindpunten.


Air walls

Verplaatsbare panelen die worden gebruikt om een grotere ruimte, zoals een balzaal van een hotel, onder te verdelen in kleinere kamers.


A la carte

Dit betekent dat je iets individueel kunt aankopen zonder dat het deel uit maakt van een pakket.


Algemene keten

De generieke rampenbestrijding en handhaving van de openbare orde die is belegd in de bestuurlijke hoofdstructuur: gemeenten en regio's, provincies, rijk.


Ambient light

Licht van buiten het podium zoals zonlicht of zaallicht.


Amplifier (audio amplifier)

Elektronische versterker die de amplitude van geluid verhoogt tot een niveau dat geschikt is voor luidsprekers


Ankerpunten

Zie verankering.


Antivalharnas

Harnas/ klimgordel voor antivalbeveiliging met alleen inbindpunten op borst en rug. Wordt bv. gebruikt op de cherrypicker. Een antivalharnas is niet geschikt voor werkpositionering.


APEX

Een initiatief van de Convention Industry Council dat alle belanghebbenden samenbrengt bij de ontwikkeling en implementatie van in de branche geaccepteerde praktijken. Om efficiëntie te creëren en verbeteren van vergaderingen, congressen en tentoonstellingen.


Apron

Het deel van een podium in een theater dat zich voor het gordijn uitstrekt.


Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

Ontstaan vanuit de gedachte dat iedereen veilig en gezond moet kunnen werken. De wet is bedoeld om ongevallen, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Je bent verplicht om te stoppen met je werkzaamheden als je de risico’s niet meer kunt beheersen. Wanneer je ziet dat iemand de regels overtreedt, ben je ook verplicht om het werk te stoppen en hierop te wijzen. Bescherm collega's en anderen bij het uitvoeren van je werkzaamheden. Zorg ervoor dat voorbijgangers en bezoekers uit je werkgebied blijven. Dit kan door afzetting, waarschuwingsborden, geluids- en lichtsignalen of iemand die onbevoegden op afstand houdt.


Artnet

Vervangt DMX. Zie DMX voor de functie.


Attractietoestel

Al dan niet permanent geïnstalleerde inrichting ter voortbeweging van personen, die bestemd is voor vermaak of ontspanning en die wordt aangedreven door een niet-menselijke energiebron. Een kermisattractie is hiervan een goed voorbeeld.


Audio mixer

Mengpaneel dat meerdere geluidssignalen samenvoegt tot één geluidssignaal. Zo krijg je dus een samengestelde output.


AV/ Audiovisueel

Apparatuur voor geluid en zicht.


AV Contractor

Provider van AV-apparatuur, technisch personeel voor de installatie en het gebruik van de apparatuur.


Auditorium Seating

Stoelen opgesteld in rijen tegenover de spreker of het podium. Ook wel Theater Style Seating genoemd.


Spots aan trussen

Uitrusting evenementenbranche

 • Veiligheidshelm
 • Werkschoenen
 • Werkhandschoenen
 • Valbeveiliging zoals Y-leeflijn
 • Positioneringslijn
 • Karabiners

Basismateriaal rigging

 • Hijstouw - diverse lengtes 12-16 mm
 • Slings - diverse lengtes
 • Katrol
 • Karabiners

Stage Freaks regelt het direct

Al jouw equipment

Kennis en vaardigheden

Belangrijke verzekeringen