Begrippen en vakjargon: E


EDT/ Estimated Departure Time

Geschatte vertrektijd.


EHBO

Afhankelijk van het evenement kan deze eerstehulpverlening worden verzord door alleen Basic Life Support (BLS) personeel of zal ook Advanced Life Support (ALS) personeel op locatie aanwezig moeten zijn. ALS wordt ook vaak aangeduid als 'ambulance team' en heeft meer bevoegdheden en mogelijkheden voor het verlenen van eerste hulp.


ETA/ Estimated Time of Arrival

Geschatte tijd van aankomst.


Europese markeringen

Aan de CE- en EN-markering kun je zien of een product volgens de Europese richtlijnen is gemaakt. Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten altijd een CE- en EN-markering hebben. Deze staan op het product of op een label dat aan het product is vastgemaakt. Aan het EN-nummer kun je zien waarvoor je een product mag gebruiken. Is het label niet aanwezig of leesbaar? Dan mag je het product niet meer gebruiken. Wanneer de leeftijd en normeringen van het product niet bekend zijn, weet je namelijk niet of het product voldoet aan de eisen voor de werkzaamheden.


EU-normering

EN-normeringen beschrijven tot in detail waaraan een product moet voldoen. Bijvoorbeeld hoeveel kracht een product moet kunnen verwerken gedurende een bepaalde tijd. Producten worden uitgebreid getest om te kijken of ze aan de norm voldoen. Alle normen waaraan het product voldoet staan als markering op het product.


Evacuatie

De verplaatsing van, meestal groepen, personen van een gevaarlijke plaats naar een veiligere plaats vanwege dreiging of het plaatsvinden van een gevaarlijke gebeurtenis.


Evenement

 • Elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van bioscoop- en theatervoorstellingen, markten, kansspelen, dansen binnen de drank- en horecawetgeving, betogingen, samenkomsten en vergaderingen, straatartiesten en sportwedstrijden met uitzondering van vechtsportevenementen.
 • Wel valt onder evenementen: herdenkingsplechtigheid, braderie, optocht op de weg maar geen betoging, een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg, een straatfeest of buurtbarbecue, een door de burgemeester aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of gala's.
 • Een klein evenement is eendaags, het aantal aanwezigen zit onder een bepaald aantal personen, de activiteiten vinden plaats tussen twee nader bepaalde tijdstippen, er is geen muziek voor 07.00 uur en na 23.00 uur, waarbij het maximaal toegestane geluidsniveau niet wordt overschreden, de activiteiten vinden niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats en vormen geen belemmering voor verkeer en hulpdiensten, er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan een bepaald aantal vierkante meter per object.

Evenementenbeveiliging

 • Activiteit:
  Het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op locaties voorafgaand, tijdens en na afloop van een evenement.
 • Bedrijf/ organisatie:
  Particuliere beveiliging die is gespecialiseerd in het beveiligen van evenementen. Beveiligingsorganisaties in de zin van de Wpbr die in opdracht van een evenementenorganisator als hoofdaannemer beveiligingswerkzaamheden verrichten ten behoeve van evenementen. Deze bedrijven opereren onder een ND-vergunning.

Evenementenlocatie

 • Een plaats die als dusdanig is aangemerkt door de gemeente voor een specifiek evenement. Dit kan een stuk grond zijn, een deel van de stad of een gebouw. Binnen de locatie is de organisator in principe primair verantwoordelijk en kunnen er huisregels worden opgesteld.
 • Een plaats die door de gemeente is aangemerkt als terrein waar evenementen in principe mogen plaatsvinden. Zoals bepaalde pleinen of parken binnen de gemeente.

Evenemententerrein

Aan een evenementenorganisator toegewezen of vergund gebied, bestemd voor het houden van een evenement.


Evenementenvergunning

Een door de gemeente te verlenen vergunning voor evenementen. Niet alle evenementen zijn vergunningsplichtig, de regels hiervoor worden door de gemeente opgesteld. Kleine evenementen kunnen soms met alleen een melding volstaan. In de vergunning kunnen voorwaarden zijn opgenomen waar het evenement aan zal moeten voldoen.


Evenementenzorg

Omvat alle geïntegreerde zorg die in georganiseerd verband op een evenement wordt verleend aan deelnemers, toeschouwers en medewerkers op een omschreven evenementenlocatie, in aanvulling op de reguliere eerstelijns acute (mobiele) zorg.


Evenementenzorgorganisatie (EZO)

Organisatie die geïntegreerde zorg aanbied toegespitst op het risicoprofiel van een evenement. De EZO wordt gezien als leverancier voor de evenementenorganisator. Deze zorg kan bestaan uit zorg verleend door eerstehulpverleners en zorgprofessionals.


Evenementenzorgverlener

Een natuurlijk persoon, al dan niet BIG-geregistreerd, die in georganiseerd verband betaalde of onbetaalde zorg verleent op een evenement. De zorgverlener is herkenbaar als persoon die aanwezig is om hulp te verlenen.

 • Eerstehulpverlener
  Gediplomeerd of gecertificeerd hulpverlener, niet werkzaam als beroepsbeoefenaar in de reguliere gezondheidszorg.
 • Zorgprofessional
  Zorgverlener die als beroepsbeoefenaar werkzaam is in de individuele gezondheidszorg.

Exclusive Caterer

De enige cateraar die de catering in een faciliteit mag verzorgen.


Exhibit Booth

Een display op een tentoonstelling.


Exhibit Hall

Tentoonstellingsruimte.


Exhibitor Kit

Een informatiepakket met regels en formulieren voor een specifieke tentoonstelling. Wordt door het management aan de exposanten verstrekt. Ook wel Service Kit genoemd.


Exposition

Evenement of tentoonstelling met een verzameling tentoongestelde producten of diensten.Spots aan trussen

Uitrusting evenementenbranche

 • Veiligheidshelm
 • Werkschoenen
 • Werkhandschoenen
 • Valbeveiliging zoals Y-leeflijn
 • Positioneringslijn
 • Karabiners

Basismateriaal rigging

 • Hijstouw - diverse lengtes 12-16 mm
 • Slings - diverse lengtes
 • Katrol
 • Karabiners

Stage Freaks regelt het direct

Al jouw equipment

Kennis en vaardigheden

Belangrijke verzekeringen