Begrippen en vakjargon: C


Cable drop

Spots op een truss hebben kabels voor de stroomtoevoer. Het punt waar de kabel naar beneden gaat is de cable drop of kortweg drop.


Cable ramps of kabelmatten

Deze dekken kabels of leidingen af, net als kabelgoten. Die zijn daardoor beschermd tegen beschadiging door voertuigen of personeel. Ze beschermen ook tegen struikelgevaar. De ramp of mat mag zelf ook geen gevaar of belemmering veroorzaken zoals struikelgevaar of hinder voor invaliden, fietsers e.d.


Calamiteitenplan

Omvat het geheel aan maatregelen en te ondernemen acties in het geval van zeer ernstige incidenten op of rond de gebruikte locatie. Hierbij dient ook aandacht te zijn voor de samenwerking met hulpdiensten en andere partijen.


Cartage

Het verplaatsen van tentoongestelde goederen over een korte afstand, of de kosten om dit te doen.


Case

Kunststof werkkoffer zoals een flightcase voor apparatuur. Dat kan bv. een Peli case zijn.


Catwalk

In de evenementenbranche is de catwalk een brug in de spanten van een theater. Zolang je op de catwalk blijft, mag je je werk uitvoeren zonder extra veiligheidsmaatregelen. Wil je de spanten beklimmen, dan ben je verplicht om een antivalharnas en een leeflijn met valdemper te dragen. Hiervoor moet bij elke poort een waarschuwingsbord staan.


CE-markering

Een CE-markering betekent kort gezegd dat het product aan de Europese wetten voldoet op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De beoordeling hiervan gebeurt door onafhankelijke organisaties. Let op voor ongeldige CE-markeringen! De afkorting voor China Export heeft niets te maken met een CE-markering.


Change over

Changement, wissel op het podium, bv. door bands. Wisselen = changeren.


Cherry picker

Een hoogwerker noemt men in de evenementenbranche vaak een cherrypicker. Dit is het zwaarste type hoogwerker. De cherrypicker is zelfrijdend, wat betekent dat je hem kunt besturen vanuit de werkbak. De cherrypicker is voorzien van een jip. Dat is een cilinder voor het precies positioneren van de werkbak.


Choke

Met een rondstrop kun je een lus om een buis maken. Vervolgens trek je de lus aan. Dat is de choke. Het is een prima manier om een solide verankering te maken bij rigging. Hoe meer je de rondstop om de buis wikkelt, hoe sterker het ankerpunt.


Controle tape

Tape met gekleurde tekst zoals 'checked', 'defect' 'incomplete' enz. Wordt bv. gebruikt in het magazijn of op locatie. Heel efficiënt voor het labelen van defecte en incomplete spullen.


Crossflow

Doet zich voor als twee grote publieksstromen in tegenovergestelde richting willen bewegen en er gevaar op botsing en verdrukking ontstaat.


Crowd

Een groot aantal mensen dat bijeenkomt op een specifieke locatie voor een beperkte, meetbare periode met een gemeenschappelijk doel en dat een gemeenschappelijk gedrag vertoont.


Crowd control

Daadwerkelijk reageren op het gedrag van (groepen) mensen waarbij dat gedrag wordt (bij)gestuurd.


Crowd management

Systematisch analyseren en door gerichte maatregelen reduceren van de risico's die ontstaan wanneer zich grote groepen mensen ergens verzamelen.


Cut-Off Date

De dag waarop een faciliteit kamers of ruimte vrijgeeft.


Cut-Off Time

Tijdstip waarop niet-gegarandeerde reserveringen moeten worden ingevuld of geannuleerd.Spots aan trussen

Uitrusting evenementenbranche

  • Veiligheidshelm
  • Werkschoenen
  • Werkhandschoenen
  • Valbeveiliging zoals Y-leeflijn
  • Positioneringslijn
  • Karabiners

Basismateriaal rigging

  • Hijstouw - diverse lengtes 12-16 mm
  • Slings - diverse lengtes
  • Katrol
  • Karabiners

Stage Freaks regelt het direct

Al jouw equipment

Kennis en vaardigheden

Belangrijke verzekeringen