Begrippen en vakjargon: R


Receptie

Een sociale bijeenkomst met hapjes en drinken, vaak gehouden om gasten te verwelkomen.


Registratie Desk

Een registratiepunt waarbij gasten zichzelf kunnen aanmelden en inchecken voordat ze naar een evenement of bijeenkomst gaan.


Registratie Kit

Pakket met vergadermateriaal, waaronder kaarten, agenda's en relevante informatie voor de deelnemers aan het evenement.


Repeater

Zend-ontvanginstallatie die een signaal ontvangt en op een andere frequentie, signaalniveau en/of hoger vermogen realtime weer uitzend. Door het groter bereik is zo communicatie over grotere afstanden mogelijk.


Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Gebruikt door mensen die beroepen uitoefenen waar risico's aan verbonden zijn, om letsel te voorkomen. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vermindert arbeidsrisico's. Categorieën PBM zijn: hoofd-, hand-, voet-, gehoor- en gezichtsbescherming.


Rider

Formulier voor technische benodigdheden, gewenste catering en andere wensen voor bands. Bands kunnen de raarste verzoeken hebben zoals het merk whiskey of kleur van de smarties in de kleedkamer. Maar het kan ook om essentiële zaken gaan zoals het type microfoons op het podium.


RIE&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie. Methodiek om de mogelijke risico's van de aanwezige gevaren te inventariseren, op basis van de artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet. Bepaald wordt in hoeverre de aanwezige risico's worden beheerst en waarbij in een plan van aanpak wordt aangegeven op welke wijze de risico's kunnen worden geëlimineerd of beperkt.


Risico

Gevaarlijke kans. Ook wel: Risico = Kans x Effect ofwel R = K x E. Nu is Kans (K): Waarschijnlijkheid (W) x Blootstellingsfactor (B). Dus R = W x B x E.


Risicoanalyse

Systematisch analyseren van de risicofactoren van een evenement. Ook: het proces waarmee inzicht wordt verkregen in de aard en omvang van risico's.


Risicoprofiel

het resultaat van de risicoanalyse.


ROC (RPASS operator certificate)

Vergunning om een drone te mogen vliegen.


Rode Meindl

De Meindl Airstream werkschoen, populair bij riggers.


Rolling Risers

Zwaar podiumdeel dat gerold kan worden voor changementen van bands en decorstukken tijdens het evenement.


Roll-In Meal

Een maaltijd op een karretje.


Rondstrop

Textiele hijsband voor zware lasten. Rondstroppen worden gebruikt waar materialen zoals een ketting, staaldraad en touw beschadigingen aan de last kunnen veroorzaken.


Rozet

Rond stalen knooppunt op om aluminium steigerbuizen met elkaar te verbinden. Om de 50 cm verticaal wordt een rozet aangebracht. Door acht aansluitingen per rozet kan onder vrijwel elke hoek worden gebouwd, ook rond.


RPASS

Drone. (Remotely Piloted Aircraft Systems).Spots aan trussen

Uitrusting evenementenbranche

  • Veiligheidshelm
  • Werkschoenen
  • Werkhandschoenen
  • Valbeveiliging zoals Y-leeflijn
  • Positioneringslijn
  • Karabiners

Basismateriaal rigging

  • Hijstouw - diverse lengtes 12-16 mm
  • Slings - diverse lengtes
  • Katrol
  • Karabiners

Stage Freaks regelt het direct

Al jouw equipment

Kennis en vaardigheden

Belangrijke verzekeringen