Begrippen en vakjargon: M


Machtiginsvrije portofoon

Een machtigingvrije portofoon valt onder de regeling PMR-446 met een maximaal zendvermogen van 500 mW. De portofoon gebruikt standaard frequenties waarvoor geen zendmachtiging nodig is.


Markeringstape

Markerings- of waarschuwingstapes zorgen voor een veilige en efficiënte werkomgeving. Essentieel is bv. het markeren van podiaranden, trappen en opstapjes. Niet alleen risico's en gevaren, maar ook bv. looproutes en opslagplaatsen worden met deze kleurvaste, opvallende belijningstapes eenvoudig en snel gemarkeerd. Niet iedere waarschuwingstape heeft dezelfde betekenis. Let daarop wanneer je markeringstape aanschaft.


Masking Drape

Doek dat wordt gebruikt om opslag of zones af te dekken die niet mogen worden tentoongesteld.


Microfoon gate

Op elk evenement zijn er microfoons. De microfoon gate dempt het geluid als je wegstapt van de microfoon.


Mobiliel valbeveiligingsapparaat

Apparaat dat gekoppeld is aan je klimgordel (borst of rug) en aan een verticale lijn. Bij een val blokkeert het apparaat en kan je valdemper zijn werk doen.


Mobiliteitsplan

Als veroorzaker van een gewijzigde verkeerssituatie is de organisator verantwoordelijk voor de realisatie van het mobiliteitsplan van een evenement. Voor de aanvraag van een vergunning van een (groot) evenement is dit plan bij veel gemeenten onderdeel van het totale veiligheidsplan.


M.O.D./ Manager on Duty

Iemand die verantwoordelijk is voor het aansturen en managen binnen een hotel. Zo moet de duty manager zorgen voor de veiligheid van de gasten in het hotel, de gasttevredenheid monitoren en erop toezien dat de verschillende afdelingen hun taken goed uitvoeren.


Moderator

Persoon die een paneldiscussie leidt. Soms is ook het publiek hierbij betrokken.


Multimedia

Gecombineerd gebruik van verschillende audiovisuele media.


Multitool

Een multitool is heel handig bij diverse klusjes die op je pad komen bij de op- en afbouw van een evenement.Spots aan trussen

Uitrusting evenementenbranche

  • Veiligheidshelm
  • Werkschoenen
  • Werkhandschoenen
  • Valbeveiliging zoals Y-leeflijn
  • Positioneringslijn
  • Karabiners

Basismateriaal rigging

  • Hijstouw - diverse lengtes 12-16 mm
  • Slings - diverse lengtes
  • Katrol
  • Karabiners

Stage Freaks regelt het direct

Al jouw equipment

Kennis en vaardigheden

Belangrijke verzekeringen