Begrippen en vakjargon: D


Dead Man

Tijdelijke paal die tijdens de installatie wordt gebruikt om het gewicht van een constructie te helpen dragen.


Delay

Een extra opstelling van speakers die ervoor zorgt dat het geluid ook verder op de locatie te horen is. Om te zorgen voor goed geluid wordt er een vertraging aangebracht, waardoor de geluidsgolf van de eerste speakers bij het podium wordt versterkt door de extra opstelling.


Diagonaal

Diagonale steigerbuis. Dient niet om te dragen maar ter versteviging.


Draaiboek

De planning met alle activiteiten die op de dag(en) van het evenement plaatsvinden. Hierin staat welke activiteit plaatsvindt en wie hiervoor verantwoordelijk is, met contactgegevens.


Driehoektruss

De kopse kant van de truss vormt een driehoek. Een driehoektruss is goedkoper dan een vierkanttruss, maar minder sterk. Daardoor is een minder lange overspanning mogelijk dan bij een vierkanttruss.


Dropbox

Biedt de bezoekers van bv. een dance event de gelegenheid om voor visitatie zelf drugs en wapens te deponeren. De bezoekers doen daarbij afstand van de in de box gedeponeerde zaken. De dropbox is afgesloten en kan alleen worden geopend door de politie, tenzij anders afgesproken.


Drop

Zie cable drop.


Drugskluis

Drugs die niet vrijwillig zijn afgegeven en bij controle zijn aangetroffen, worden in beslaggenomen, geregistreerd en in de drugskluis gedeponeerd. De kluis bevat openingen voor het deponeren van wapens en drugs. De organisatie kan de kluis niet zelf openen. Hiervoor wordt een afspraak met de politie gemaakt.


DMX

Universeel digitaal protocol voor de aansturing van verlichtingsapparatuur en special effects. Dankzij dit protocol kunnen lampen en special-effects-apparatuur van verschillende types en merken toch functioneren via dezelfde software en hardware. Met een DMX-tester kun je DMX-kabels testen.


Dubbelzijdige tape

Wordt veel gebruik bij de aankleding van decors.


Duspel

Spanningsmeter



Spots aan trussen

Uitrusting evenementenbranche

  • Veiligheidshelm
  • Werkschoenen
  • Werkhandschoenen
  • Valbeveiliging zoals Y-leeflijn
  • Positioneringslijn
  • Karabiners

Basismateriaal rigging

  • Hijstouw - diverse lengtes 12-16 mm
  • Slings - diverse lengtes
  • Katrol
  • Karabiners

Stage Freaks regelt het direct

Al jouw equipment

Kennis en vaardigheden

Belangrijke verzekeringen