Begrippen en vakjargon: G


Gala Diner

Een feestelijke gelegenheid of een uitbundige sociale gebeurtenis, gewoonlijk met entertainment of een spreker.


Gebouw

Bouwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte heheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.


Gehoorbescherming

Beschermt je oren tegen harde geluiden tijdens het werk of tegen harde muziek op een evenement. Wegwerpoordopjes zijn het meest basaal maar minder effectief. Goede gehoorbescherming heeft keuze uit beschermingsfilters voor elk type geluid. Gehoorbescherming op maat is de beste vorm van bescherming.


Gelaatsbescherming

Doorzichtig, al of niet getint scherm dat je hele gezicht beschermd. Gelaatsbescherming wordt met een band om het hoofd of aan de veiligheidshelm bevestigd.


Geluidbeheersplan

Hiermee wordt aangegeven op welke manier het geproduceerde geluid gereguleerd wordt. Dit heeft vaak betrekking op mogelijke overlast voor de omgeving, maar kan ook betrekking hebben op geluid op het evenement zelf.


Geluidsniveau

Een waarde uitgedrukt in decibel die het volume van geluid aangeeft. Deze schaal is logaritmisch en meestal wordt er een weging aan de meting toegevoegd, bv. dB(A) of dB(C). De dB(A) meting komt het best overeen met de frequenties die het menselijk gehoor waarneemt. In dB(C) worden de bastonen meer meegewogen.


Geluidsoverlast

Overlast die ervaren wordt door geluid. Deze overlast is subjectief, aangezien personen andere geluiden en volumes als overlast ervaren. Hierbij kan het dus zijn dat overlast veroorzaakt wordt door bepaalde volumes, maar soms ook alleen door bepaalde frequenties.


General Session

Een sessie waarvoor alle deelnemers aan de conferentie worden uitgenodigd.


Glasfiber

Dunne draad van glas die gebruikt wordt in de telecommunicatie. In een glasfiberkabel zitten bundels glasfiber.


Grounder

Degene die bij hijswerkzaamheden op de grond werkt.


Gezondheidsplan

Bevat maatregelen en benoemt verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheid op een evenement. Afhankelijk van het evenement bestaat dit bv. uit de EHBO, toiletvoorzieningen en de manier waarop afvalverwerking is geregeld.


GOGME12

Acroniem voor elementen van elk scenario:

 • Gebeurtenis
 • Oorzaak
 • Gevolg
 • Maatregel
 • Effect van maatregel.

Gordel

Hiermee wordt niet alleen je gereedschapsgordel aangeduid, maar vaak ook je klimgordel of harnas. Dat is een belangrijk onderdeel van je valbeveiliging.


Green Room

Een privéruimte waar een VIP kan ontspannen of gasten en media kan ontmoeten.


Ground Operator

Een plaatselijk vervoersbedrijf, inclusief taxi's en rondritten over land.


Guarantee

Het aantal te betalen porties, ongeacht of dat aantal daadwerkelijk wordt gebruikt of geconsumeerd. Wordt gewoonlijk twee of meer dagen voor een evenement verstrekt.


Guarantee for Late Arrival

De hotelkamer wordt niet aan iemand anders verhuurd als de persoon die de kamer heeft geboekt te laat aankomt.Spots aan trussen

Uitrusting evenementenbranche

 • Veiligheidshelm
 • Werkschoenen
 • Werkhandschoenen
 • Valbeveiliging zoals Y-leeflijn
 • Positioneringslijn
 • Karabiners

Basismateriaal rigging

 • Hijstouw - diverse lengtes 12-16 mm
 • Slings - diverse lengtes
 • Katrol
 • Karabiners

Stage Freaks regelt het direct

Al jouw equipment

Kennis en vaardigheden

Belangrijke verzekeringen