Begrippen en vakjargon: B


Backdrop

Een doek, draperie of paneel, opgehangen aan de achterkant van een decor.


Backlight

Een vorm van verlichting achter een persoon of achter het podium.


Back of House

De operaties van een evenement die achter de schermen plaatsvinden.


Backstage

Alles waar het publiek geen zich op krijgt. Het gebied of organisatieonderdeel achter de schermen. In een theater is dat bv. achter het podium in de coulissen. Op een festivalterrein kan backstage ook een heel ander gedeelte van het terrein zijn, buiten zicht van het publiek.


Backuplijn

Als je langs een lijn of constructie gaat klimmen of afdalen, kan er achter je rug nog een lijn aanwezig zijn. Daaraan bevestig je dan de mobiele valbeveiliging die aan de rugzijde van je harnas bevestigd is.


Balletvloer

De vloer van een podium kun je afwerken met marley. Dit rubberen materiaal is stroef en geschikt voor dansers. Vandaar de naam 'balletvloer'. Het wordt gelegd in lange banen. Deze worden met pvc-tape met elkaar verbonden.


Bandlus

De bandlus of sling is een ronde textiele band die geschikt is als mobiele verankering voor personen of lasten. Een bandlus is vaak gemaakt van polyester, maar kan bv. ook van Dyneema gemaakt zijn. Een voordeel van de bandlus is dat je de truss niet beschadigt. De bandlus is echter wel zeer gevoelig voor de hitte van spots. Gebruik de bandlus dan ook niet bij lampen.


Beveiligingsorganisatie

Organisatie die bedrijfsmatig beveiligingswerkzaamheden voor derden verricht overeenkomstig de vereisten van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr).


Beveiligingsplan

Het op schrift gestelde plan van aanpak voor de beveiliging van een object, evenement of horecagelegenheid.


Bezoeker

Iedereen die zich in een inrichting bevindt, met uitzondering van:

 • Leidinggevenden
 • Personen die dienst doen in de inrichting
 • Personen wiens aanwezigheid in de inrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is.

Beheersmaatregel

Een duidelijk omschreven actie, te ondernemen door de vergunninghouder, voor veiligheidsmaatregelen ten aanzien van publiek, personeel en artiesten ingeval de feitelijke omstandigheden (bv. het weer) ongunstiger zijn of gaan worden dan die tijdens de voorbereidingen of het ontwerp van objecten voorzien waren.


BHV

 • Bedrijfshulpverlening
  De hulp die wordt verleend binnen een organisatie op het moment dat de veiligheid of gezondheid van werknemers of andere aanwezigen wordt bedreigd.
 • Basishulpverlening
  Bij het gebruik van een 'plaats' dient de organisator zorg te dragen voor basishulpverlening ter plaatse, zoals eerste hulp, bestrijding van een beginnende brand en het opstellen van een ontruimingsplan.

Blackout

 • De verlichting wordt gedimd/ gaat uit voordat het gordijn op het podium gaat
 • Stroomstoring
 • Dagen of perioden waarop tickets of bepaalde prijzen niet beschikbaar zijn, meestal samenvallend met feestdagen en piekseizoenen.

Black Tie

Formele kleding voor bepaalde gelegenheden: smokings voor mannen en avondjurken voor vrouwen.


Block

Zitplaatsen of een reeks ruimten die zijn gereserveerd voor groepsverkoop.


Bouwhelm

Veiligheidshelm voor werken op de grond. zoals een bouwplaats. De norm is EN 397. De bouwhelm beschermt tegen stoten en vallende voorwerpen. Afhankelijk van de normering kan de helm ook beschermen tegen elektriciteit, gesmolten metaal e.d. Een bouwhelm is niet geschikt voor werken op hoogte, omdat hij kan afvallen. Daarmee verlies je je bescherming. En de vallende helm vormt een gevaar voor anderen.


Bouwsel

Een constructie (zoals een tent of tribune) die tijdelijk op een locatie staat. Het betreft meestal constructies die niet onder het bouwbesluit vallen.


Branddoorslag

Uitbreiding van een brand via een scheidingsconstructie op een open verbinding naar een andere ruimte.


Brandoverslag

Uitbreiding van een brand van een ruimte naar een andere ruimte uitsluitend via de buitenlucht.


Break-Out Room

Een kleinere ruimte die wordt gebruikt wanneer een grotere groep in subgroepen uiteenvalt.


Bridle

Je kunt een hijspunt maken aan een spant met twee, die of vier kabels. De kabels worden verticaal opgehangen en onder een hoek van 45 graden aan elkaar bevestigd. Zo heb je een bridle of meersprong. Afhankelijk van het aantal kabels spreek je over een tweepunts, driepunts of vierpunts bridle.


Briefing

Omschrijving van de opdracht van het werk dat gedaan moet worden. Ook wel de meeting zelf waar dat gebeurt.


Buffet

Bereid eten dat is klaargezet op tafels waarbij de gasten zichzelf bedienen.


Bühne

Tribune of podium.Spots aan trussen

Uitrusting evenementenbranche

 • Veiligheidshelm
 • Werkschoenen
 • Werkhandschoenen
 • Valbeveiliging zoals Y-leeflijn
 • Positioneringslijn
 • Karabiners

Basismateriaal rigging

 • Hijstouw - diverse lengtes 12-16 mm
 • Slings - diverse lengtes
 • Katrol
 • Karabiners

Stage Freaks regelt het direct

Al jouw equipment

Kennis en vaardigheden

Belangrijke verzekeringen